Cenik

TEČAJKDAJPROGRAMTRAJANJECENA
PON - celoletniPON od 19.30-20.30

ZAČETNI 1 in 2 + NADALJEVALNI
od 18. 09. 2017 - 17 5. 2018286,00 €
SRE - celoletniPON od 19.30-20.30

ZAČETNI 1 in 2 + NADALJEVALNI
od 18. 09. 2017 - 17 5. 2018286,00 €
TOR - ČET - 1. semester
TOR in ČET od 19.30-20.30
ZAČETNI 1 in 2 + NADALJEVALNI
32 UR
od 18. 09. 2017 - 23.01.2018
300,00 €
TOR - ČET - 2. semester
TOR in ČET od 19.30-20.30
ZAČETNI 1 in 2 + NADALJEVALNI
od 25.01.2018 - 17.5.2018272,00 €

Vsi udeleženci naših programov so tudi naši člani in plačajo 20,00 € sezonske članarine (od septembra do avgusta naslednje sezone)

Program poteka v nizkem šolskem bazenu kopališča Tivoli.