Anže Mihovec

Učitelj plavanja
Get in Touch:

V mlajših letih sem bil aktiven plavalec, sedaj pa že dvanajsto leto učitelj plavanja. Navdušuje me delo z odraslimi neplavalci.