Miha Močnik

Get in Touch:

Sem študent fakultete za šport in vaditelj plavanja. Začel sem s plavanjem pri petem letu starosti in ostal v tem športu zaradi tekmovalnosti. Rad delam z ljudmi vseh starosti, učenje plavanja pa mi je blizu in mi omogoča, da predajam naprej to kar obvladam.